Blog

ART TEAM AT SRIPATUM UNIVERSITY

ART TEAM AT SRIPATUM UNIVERSITY

Toon, Nut and Nook from Igloo’s art team was invited to share some of their work about art and design at School of Digital Media, Sripatum University.
พี่ๆ ทีมอาร์ตบ้านอิ๊กลู พี่ตูน พี่นัทและพี่นุ๊ก ได้รับเชิญไปบรรยายในงานสัมมนาเรื่อง Concept Art แบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์การทำงานของทีมอาร์ตจากภาพยนตร์เรื่อง 9 ศาสตรา ที่คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม งานนี้มีอาจารย์และน้องๆ นักศึกษามาฟังกันเยอะเลย ขอบคุณทุกคนนะคะ ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะ

 

[huge_it_portfolio id=”68″]

Leave a Reply