Blog

LEARNING: MAKING ONIGIRI

LEARNING: MAKING ONIGIRI

We’re making Onigiri, Japanese rice ball. It’s so tasty, quick and easy for breakfast!

 

โอนิกิริก็มา คลาสนี้ทีมอนิมมาสอนทำข้าวปั้น แต่ละคนก็ปั้นก้อนใหญ่ๆ กันทั้งนั้น แน่นทั้งข้าวแน่นทั้งเครื่อง กินตอนเช้าอิ่มไปยันเย็นเลยจ้า

 

[huge_it_portfolio id=”89″]

Leave a Reply