Blog

SHOT CHALLENGE: LU & FRIEND’S ADVENTURE STORIES

SHOT CHALLENGE: LU & FRIEND’S ADVENTURE STORIES

 

Shot (Lighting & Compositing) challenge this time is Lu and friend’s adventure stories! Check out how awesome it is.

มาดู Challenge ของทีม Shot บ้านอิ๊กลูกันค่ะ กิจกรรมที่ให้คนในทีมได้ใช้เวลาว่างในการพัฒนาฝีมือและลองทำอะไรใหม่ๆ อย่างครั้งนี้เป็นคอนเซปต์ การผจญภัยในดินแดนต่างๆ ของลูและผองเพื่อน นอกจากบ้านน้ำแข็งอิ๊กลูแล้วลูจะไปที่ไหนได้อีกนะ

[huge_it_portfolio id=”103″]

Leave a Reply