Blog

Art Challenge #1: Eastern Myth

Art Challenge #1: Eastern Myth

Our studio holds monthly art challenge, starting this June. “Eastern myth” is the concept of this month. Let’s see works submitted by members of art, model, and content team.

บ้านอิ๊กลูจัดการประลองฝีมือในเดือนประจำเดือนมิถุนายนใน หัวข้อ Eastern Myth ให้ทุกคนในบ้านได้แสดงฝีมือกันเต็มที่ ทั้งทีม Art ทีม Model และทีม Content

FOLLOW US ON FACEBOOK > Art Challenge #1: Eastern Myth

 

 

 

1

Yamaraja

God of the Underworld

 

พญายมราช (พระยม) มีตำแหน่งเทวราชผู้ปกครองยมโลก มีลักษณะใบหน้าดุดัน พระวรกายสีแดงทรงเครื่องอย่างกษัติรย์ พระหัตถ์ขวาถือบ่วงยมบาศก์(บ่วงบาศก์้จับมัดวิญญาณทั้งหลาย) พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้ท้าวยมทัณฑ์ ทรงกระบือเป็นพาหนะ มีอิทธิฤทธิ์มากทำหน้าที่พิพากษาและปกครองดวงวิญญาณทั้งหลายในนรกภูมิ มีบริวารคือ ยมทูต หรือนายนิรยบาล มีหน้าที่นำวิญญาณทั้งหลายไปยังสำนักพญายม และลงโทษแก่ดวงวิญญสณในนรก

illustration by Saryth Chareonpanichkul

 

 

 


 

15

Hachiman

God of War

 

ฮาชิมัน เทพแห่งสงคราม ซึ่งเป็นเทพเจ้าของญี่ปุ่นแท้ เพราะเทพพระองค์นี้เมื่อก่อนทรงเป็นพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น ที่รู้จักกันในพระนาม “พระจักรพรรดิโอจิน” ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ทรงมีอยู่จริงและเป็นพระจักรพรรดิที่มีหลักฐานยืนยันเป็นพระองค์แรกของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ดวงพระวิญญาณพระจักรพรรดิโอจิน มิได้ทรงครองตำแหน่งเทพแห่งสงครามเท่านั้น แต่ทรงเป็นเทพผู้พิทักษ์เด็กด้วยครับ

 

model by Jirayut Kornjaroen

 

 

 


 

14

Kitsune

Mythical Fox

 

ในคติชนญี่ปุ่นเชื่อว่า จิ้งจอกเป็นสัตว์มีไหวพริบและวิทยาคม ซึ่งรวมถึงการแปลงเป็นมนุษย์ บางคนเชื่อว่าจิ้งจอกแปลงเป็นมนุษย์เพื่อล่อลวงมนุษย์คนอื่น แต่บางคนเชื่อว่า แปลงมาพิทักษ์รักษา ลัทธิชินโตยังเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้เดินสารของผีอินะริ ความเชื่อนี้ทำให้จิ้งจอกมีบทบาทในเรื่องเหนือธรรมชาติ อนึ่ง ญึ่ปุ่นยังเชื่อว่ายิ่งปิศาจจิ้งจอกมีหางมากเท่าไร ก็หลักแหลมและทรงอำนาจมากเท่านั้น ฉะนั้น จึงมีผู้บูชาปิศาจจิ้งจอกเสมือนเทพ

 

model by Knew Thanawat

 

 

 


13
Indrajit

Son of Ravana

 

อินทรชิต เดิมมีชื่อว่า รณพักตร์ เป็น บุตรทศกัณฐ์กับนางมณโฑ มีมเหสีชื่อ นางสุวรรณกันยุมา มีบุตรชื่อยามลิวันและกันยุเวก มีสีกายสีเขียว มีฤทธิ์เก่งกล้ามาก เมื่อโตขึ้นจึงทูลลาพระบิดาและพระมารดาเพื่อไปศึกษาวิชากับพระฤๅษีโคบุตรจนสำเร็จวิชามนต์มหากาลอัคคี จึงกราบลาอาจารย์เพื่อไปบำเพ็ญตบะ เมื่อบำเพ็ญจนเก่งกล้าแล้วจึงทำพิธีขออาวุธวิเศษต่อมหาเทพทั้ง 3 มหาเทพจึงประทานอาวุธวิเศษให้ คือ พระอิศวรประทานศรพรหมาสตร์และพรสามารถแปลงร่างเป็นพระอินทร์ ได้ พระพรหมประทานศรนาคบาศและพรไม่ให้ตายบนพื้นดินหากตายก็ให้ตายบนอากาศหากเศียรขาดตกลงพื้นก็ให้เกิดไฟไหม้ทั่วทั้งจักรวาลต้องนำพานแว่นฟ้าของพระพรหมเท่านั้นมารองรับเศียรจึงจะระงับเหตุได้ ส่วนพระนารายณ์ประทานศรวิษณุปานัม เมื่อได้รับพรและอาวุธวิเศษแล้วจึงเกิดความหึกเหิมบุกสวรรค์และท้าพระอินทร์รบ และชนะพระอินทร์ ทศกัณฐ์เมื่อทราบข่าวบุตรของตนมีชัยชนะก็ดีใจมากจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น อินทรชิต หมายถึง “ชนะพระอินทร์”

 

model by Atichat Am-marapitak


12
Asura

God of Light

 

เทพเจ้าสูงสุดแห่งศาสนาโซโรอัสเตอร์ (เป็นศาสนาที่เกิดก่อนยุคพุทธกาล 400 – 1,000 ปี) เทพเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง เป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ชาวเปอร์เซียยกย่องให้เป็นหัวหน้าของเทพเจ้าทั้งปวง แล้วต่อมาศาสนาโซโรอัสเตอร์ที่นับถือไฟและแสงสว่างมี อิทธิพลในเอเชีย คตินับถือเทพอาชูร่าในฐานะเทพแห่งแสงสว่างก็แพร่หลาย ไปในหลายประเทศ เช่นในอินเดีย ในจีน ญี่ปุ่น

 

model by Rattasat Pinnate

 

 

 


 

11

Rangda

The Demon Queen

 

รังดา เจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบาหลี

 

illustration by Pearamon Sasha Tulavardhana

 

 

 


 

10

 

Marici Bodhisattva

Buddhist God of Light and the Sun

 

พระโพธิสัตว์มารีจี

 

 

illustration by Jum Mahattanasomboon 

 

 

 


9
Brhaspati

Guru of the Gods

เทพประจำวันพฤหัสบดี คือ เทพแห่งสรรพศาสตร์ความรู้บรมครู สีประจำวัน สีส้ม ธาตุดิน หมายถึง ความเมตตากรุณาปรานี ความโอบอ้อมอารี มีญาณทัศนะกว้างไกล มีปัญญาอันบริสุทธิ์ ครูบาอาจารย์ เป็นเทพบุตรถือกระดานและดินสอขี่กวางทอง ประวัติความเป็นมาของเทพพระพฤหัสบดี คือ พระศิวะได้ทรงสร้างจากพระฤาษีทั้งหมด 19 องค์ โดยร่ายมนตร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ห่อด้วยผ้าสีส้มแล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตจนกำเนิดขึ้นมา


บุคลที่เกิดในวันนี้ รูปร่างสมส่วนภูมิฐานหรือสูงใหญ่ ใบหน้ารูปไข่ หน้าผากกว้าง ผิวพรรณดี บุคลิกเป็นผู้ใหญ่ ใจดี น่าเคารพนับถือ เป็นที่ปรึกษาที่ดี พูดจามีหลักการและเหตุผล ชอบวิจารณ์และสั่งสอนแนะนำตักเตือน บางครั้งออกจะจู้จี้ขี้บ่น ดื้อเงียบ แต่เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาสูง ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา รักความยุติธรรม ชอบแสวงหาในเรื่องที่ตนสนใจ ชอบเดินทางและใช้ชีวิตสันโดษ รักความสงบ มีญาณสัมผัส มีสติปัญญา สามารถคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้

illustration by Ray Teja

 

 

 


 

8

 

Amaterasu

Goddess of the Sun

 

เทพีแห่งดวงอาทิตย์ เป็นเทพเจ้าในเทวตำนานตามความเชื่อของศาสนาชินโตที่ชาวญี่ปุ่นให้ความเคารพนับถือและให้ความสำคัญเป็นที่สุด Amaterasu เป็นธิดาคนโตของเทพ Izanagi ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสรวงสวรรค์ ได้เดินทางกลับมาจากนรก และขณะที่กำลังชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์นั้น ก็ได้กำเนิดเทพ 3 องค์ขึ้นมา คือ Amaterasu, Susanoo และ Tsukuyomi เป็นเทพีผู้ยิ่งใหญ่ มีรูปลักษณ์สวยงามและมีความกรุณาปรานี นอกจากจะเปล่งประกายให้แสงสว่างแก่จักรวาลรวมทั้งโลกมนุษย์แล้ว ยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับไร่นาดูแลด้านการเพาะปลูก และเป็นช่างทอผ้าชั้นเยี่ยม

 

illustration by Korawatchara Chaiwat 

 


 

7

 

Kali

Goddess of Destruction and Power

 

พระแม่กาลี หรือ กากิลา แปลว่า หญิงดำ เป็นปางหนึ่งของพระอุมาเทวี ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีกายสีดำสนิท มีลักษณะดุร้าย มี ๑๐ พระกร ถืออาวุธร้ายอยู่ในพระกรทั้งสิบนั้น แลบลิ้นยาวถึงทรวงอก ที่ริมฝีปากมีเลือดไหลหยดเป็นทางยาว เครื่องประดับเป็นหัวกะโหลก มีงูใหญ่ร้อยคาดองค์ดั่งสังวาลย์


มีอำนาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง มีเทวานุภาพอันแรงกล้า สร้างความวิบัติแก่เหล่าอสูรอย่างรุนแรง เด็ดขาด แฝงเร้นไว้ซึ่งความน่ากลัว ผู้บูชาพระแม่กาลีอย่างถูกต้องและเคร่งครัด พระแม่จะประทานความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ และอำนาจเหนือผู้อื่น

 

illustration by Natr Rangsarannon

 

 

 


 

6

 

Genbu

The Black Tortoise

 

เกนบุ เทพอสูรแห่งทิศเหนือ ตัวแทนฤดูหนาว เป็นอสูรธาตุน้ำ สื่อออกมาในรูปแบบของเต่าครึ่งมนุษย์ โดยมีงูพันธนาการรอบตัว โดยเน้นแสงที่เป็นโทนน้ำภายในงาน

 

illustration by Anusorn NookzeNookza Wattanathongkumtan 

 

 

 


5
Little Thai Tree Angels

รุกขเทวดาน้อยในป่าใหญ่


เทวดาพุทธหลายองค์ไม่ได้สถิตอยู่บนสวรรค์
เช่น รุกขเทวดา ที่หมายถึงเทวดาที่สถิตอยู่ตามต้นไม้
อยู่ในภูมิเดียวกับเทวดาที่สถิตในท้องที่ต่างๆ
และอยู่ระดับเดียวกับพวกยักษ์ ซึ่งเป็นเทพชั้นล่าง
อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

illustration by Suporn Decharin


4

 

Kyuu Bi No Kitsune

Nine-tailed Mythical Fox


จิ้งจอกเก้าหาง ใน
ตำนานญี่ปุ่น จิ้งจอก ( kitsune) พบบ่อยครั้งในคติชนญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่า เป็นสัตว์มีไหวพริบและวิทยาคมซึ่งรวมถึงการแปลงเป็นมนุษย์ บางคนเชื่อว่า จิ้งจอกแปลงเป็นมนุษย์เพื่อล่อลวงมนุษย์คนอื่น แต่บางคนเชื่อว่า แปลงมาพิทักษ์รักษาหรือร่วมหอลงโรงด้วย


ในญี่ปุ่นแต่ก่อน คนและจิ้งจอกอยู่ใกล้ชิดกันมาก ความสัมพันธ์นี้เองที่ก่อให้เกิดความเชื่อเรื่องปิศาจจิ้งจอกข้างต้น ลัทธิชินโตยังเชื่อว่า จิ้งจอกเป็นผู้เดินสารของผีอินะริ ความเชื่อนี้ทำให้จิ้งจอกมีบทบาทในเรื่องเหนือธรรมชาติอนึ่ง ญี่ปุ่นยังเชื่อว่า ปิศาจจิ้งจอกมีหางมากเท่าไร ก็หลักแหลมและทรงอำนาจมากเท่านั้น ฉะนั้น จึงมีผู้บูชาปิศาจจิ้งจอกเสมือนเทพ

 

illustration by Chanin Suasungnern

 

 

 


 

3

Izanami

Goddess of Creation and Death

 

อิซะนะมิหนึ่งในความเชื่อเทพเจ้าญี่ปุ่น เปรียบเสมือนเทพีแห่งการสร้าง และความตาย เป็น น้องสาว และเป็นภรรยาของอิซะนะงิ นางจะทำให้คนบนโลกตายลงวันละ 1,000 คนเพื่อเป็นการตอบแทนความแค้นแก่อิซะนะงิ นางยังนับเป็นราชินีผู้เป็นใหญ่ที่สุดของยมโลกที่มีพลังอำนาจสูงสุด และเป็นมารดาของเหล่าอสูรของญี่ปุ่นอีกด้วย

 

illustration by Dos Jamtaksa 

 

 

 


2

 

Garuda

Mythical Humanoid Bird

 

ครุฑ เป็นสัตว์กึ่งเทพในปกรณัมอินเดียและปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่อง เช่น มหากาพย์ มหาภารตะ เล่าว่า ครุฑเป็นพี่น้องกับนาคและทะเลาะกันจนเป็นศัตรู นอกจากนี้ ยังมีคัมภีร์ปุราณะที่ชื่อว่า ครุฑปุราณะ เป็นเรื่องเล่าพญาครุฑตามคติไทยโบราณ เชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนก และเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ได้แต่เพียงทำให้ขนของครุฑหลุดร่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ครุฑจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “สุบรรณ” ซึ่งหมายถึง “ขนวิเศษ”ครุฑเป็นสัตว์ใหญ่ มีอานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาเฉียบแหลม อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ

illustration by Nat Gop

 

 

Leave a Reply