Blog

IGLOO MOVIE NIGHT: Coco

IGLOO MOVIE NIGHT: Coco

We went to see the animation movie Coco together, such a warm night with it.

 

เมื่อวันพุธที่ 6 ที่ผ่านมา บ้านอิ๊กลูยกขบวนไปดู Coco ภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สุดแสนจะอบอุ่นหัวใจ ใครแอบเสียน้ำตาบ้าง บอกมานะ

 

IGLOO MOVIE NIGHT: Coco 1

Leave a Reply